Categories :

Psykologer i Oslo gir livreddende hjelp

Psykologer er utdannet fagfolk som er der for å hjelpe deg og alle andre, om det skulle forekomme diverse problemer og vanskelige situasjoner. psykologi er kanskje en vanskelig til å forstå for mange og spesielt for dem som ikke har vært borti dette feltet. Eler gått gjennom psykiske problemer.

Psykologi går gjennom veldig mange kategorier og grader i form av alvorlighet. i Norge finnes det mange tiltak og behandlingstjenester for de som trenger det for å bedre personens livskvalitet. En psykolog trenger mange egenskaper for å kunne bli en god psykolog.

De må kunne være flinke til å kommunisere med andre mennesker, være profesjonell, men også vise empati ovenfor pasienten som viser sårbarhet ved å avsløre tankene sine. En pasient kan gå gjennom mye og hente frem mørke følelser som viser store psykiske vansker.

Det er derfor viktig at en psykolog kan tenke analytisk ovenfor situasjonen.  Det er ikke alle felter innenfor psykologi som er like trengende eller alvorlige.

psykologi

En psykolog skal først å fremst kunne gjøre og utføre fire viktige ting, nesten som en oppskrift. De skal kunne vurdere deg enten via flere samtaler, også kalt ett intervju hvor hensikten er å finne ut hva du sliter med slik at en diagnose kan bli lagt fram. Når du har en diagnose så kan du videre jobbe med å utrede og behandle den psykiske lidelsen.

Finne frem til psykologer i Oslo

Oslo er hovedstaden i Norge og ofte kjent som hovedpunktet. Det er der slottet og stortinget er plassert, det meste som skjer i Norge, skjer i Oslo. Det er derfor mange ressurser å ta ifra Oslo. Spesielt i en storby vil det være mange tilfeller av psykiske plager. Ikke bare fordi det er en storby, men fordi miljøet en storby kan påføre kan komme med utfordringer.

psykiske plager

Som kroppspress og statuspress blant både voksne og unge. Det som da er positivt, er at i Oslo er det mange Psykiske poliklinikker og forskjellige hjelpesenter. De kan hjelpe personer som trenger en form for psykisk hjelp og rådgivning.

Noen forskjellige steder i Oslo der du kan oppsøke profesjonell psykisk hjelp er:

 • Psykologen i Oslo
 • Samtalen – Psykolog i Oslo
 • Psykologvirke AS
 • Oslo poliklinikk
 • IPR Oslo -institutt for psykologisk Rådgivning
 • Oslo psykoklinikk
 • Psykologvirket AS
 • Oslo psykologsenter sentrum

Noen eksempler på ulike problemstillinger som trengs psykologisk hjelp

Du har mange forskjellige mennesker med diverse problemer og bakgrunner som er svært ulike om hverandre, som oppsøker psykologisk hjelp. Det kan være et par som har problemer i et ekteskap, som tillitsproblemer av utroskap og, eller bare generellt kommunikasjonsproblematikk mellom begge parter. Men likevel velger de å redde ekteskapet, gi det en siste sjanse ved å oppsøke en parlivs psykolog eller familie psykolog.

psykologisk hjelp

Det kan også være en situasjon hvor du har alvorlige rusproblemer eller sliter med en alkoholavhengighet. Da kan en psykolog gi deg riktige verktøy for at du skal bedre og styrke egen situasjon og ikke minst livskvaliteten.

Kanskje og søke deg gjennom programmer som gir deg tilstrekkelig med oppfølging og det du trenger for å gi slipp på avhengigheten. Denne problemstillingen vil en ha behov for en psykolog som er spesialisert seg innen rus og avhengighet.

Spiseforstyrrelser er en stor utfordring for mange

Eller du som ung og som sliter med et unormalt forhold til mat, og har diverse spisevansker som en spiseforstyrrelse. Da vil hjelp fra en psykolog ofte være avgjørende. Det kan oppstå av mobbing eller traumatisk stress som påvirker måten vi ser oss selv på.

Spiseforstyrrelser

Det gir oss et urealistisk kroppsbilde når vi ser på oss selv. Man føler gjerne at man mister en viss kontroll og prøver heller å kontrollere matinntak og kropp, for å føle på en falsk kjennelse av ro i sjelen.

Dette er et mønster som etter hvert blir til en form for avhengighet og kan være dødelig. Dette er en psykisk lidelse som kommer i mange ulike former og kan bli påført til mennesker i alle aldere, spesielt yngre.

Det er derfor svært viktig å oppsøke psykisk hjelp på poliklinikker. Heldigvis har vi noe som heter BUP og er rettet innen barn og ungdoms psykologi og DPS som er rettet til voksne. Disse poliklinikkene driver med diverse psykisk hjelp og utredelser.  De finnes i alle kommuner, og hjelper på tvers av skole, familie og den det gjelder.

Noen av de vanligste spiseforstyrrelser:

 • Ortoreksi
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Uspesifiserte spiseforstyrrelser

Ortoreksi er når personen er unormalt og farlig opptatt i å være sunn og spise sunt. Målet er ikke nødvendigvis å være tynn og er kanskje ikke alltid lett å se på personen at de har det. Men dette kan gå ut på at du har strenge regler for hva du kan spise og ikke, oppmerksom og leser all næringsinformasjon på etiketter. Behov for å lage all mat selv og etc. dette kan starte med et sunt forhold til trening og mat som da med tiden går for langt.

de vanligste spiseforstyrrelser

Anoreksi er når man er så redd for å legge på seg at det går til det ekstreme. Slik at en redsel for all mat og kalorier dannes og blir til en angstlidelse. Du får som regel et stort kroppskompleks og et forvrengt speilbildet hvor du alltid føler deg for stor. Dette har fatale konsekvenser som undervektighet, hårtap, senket immunforsvar og blodsirkulasjon.

Overdrevet trening og stoppende menstruasjon hos jenter. Dette er en lidelse som følger med seg mange alvorlige konsekvenser. Dette er også den mest dødelige psykiske lidelsen som finnes.

Bulimi har noen lignende trekk som sterke kroppsmeninger og tanker som er kontrollerende. Du kan spise og ofte kan du spise for mye og kompenserer da ved å kaste opp i redsel for vektøkning. Du har som regel et dårlig selvbilde og tyr til overspising. Dette er ukontrollerbar spising som selvstraffing helt til det oppstår brekninger.

Uspesifiserte spiseforstyrrelser er en spiseforstyrrelse hvor du har en eller flere og blandende symptomer av spiseforstyrrelser slik at du ikke passer inn i en kategori, men overlapper flere.

Det finnes også flere spiseforstyrrelser en det som er nevnt. Det er mange andre diagnoser og lidelser som kan fremkalle eller styrkes av for eksempel en spiseforstyrrelser. Dette er diagnoser og symptomer du kan finne i mange forskjellige psykiske lidelser og er nesten som en byggestein.

Som for eksempel depresjon og angst. Dette er en lidelse som kan stå alene, men også komme under et avhengighets problem, bipolar lidelse, personlighetsforstyrrelse og etc.

Kilde: https://samtalen.no