Categories :

PTSD og traumer

PTSD og traumer er ord som de fleste av oss har hørt om. Vi har kanskje ikke noen stor kunnskap om hva det er, men vi kjenner til begrepene. Gjennom filmer så har man ofte sett krigsveteraner som sliter med PTSD, og ofre for seksuelle overgrep som sliter med traumer.

Traumer er de reaksjonene man opplever etter traumatiske og ofte livsendrede hendelser. Og PTSD er en del av det å ha traumer.

Hva er posttraumatisk stresslidelse (PTSD)?

Posttraumatisk stresslidelse er en diagnose som ofte kun går under betegnelsen PTSD. Selve diagnosen ble aller først presentert for allmennheten som en diagnose i 1980. Selv om den ble introdusert som en ny diagnose, var man allerede godt kjent med symptomene og ofte årsakene som lå bak.

Diagnosen ble i all hovedsak i 1980 basert på uendelig mange krigsveteraner som kom hjem fra ulike kriger med psykiske symptomer og senvirkninger. Opplever man PTSD kan det være lurt å kontakte en psykolog.

Krigsveteraner ble sviktet av samfunnet

I 1980 hadde man hatt 4 tiår med en rekke kriger som satte dype spor i samfunnet og ikke minst de som kjempet i krigene. Mange blodige og voldsomme kriger som på hver sin måte traumatiserte soldatene.

ptsd soldat traumer

Som utenforstående har de fleste sett kjente filmer som beskriver de umenneskelige forholdene som utspant seg for soldatene. I de aller fleste av disse krigene så var motivet for soldatene vagt og en ble fraktet til ukjent jord på andre siden av kloden.

I tillegg var det omveltninger i hjemlandene hvor støtten til krigene minsket, og soldatene kom hjem som alt annet enn helter. Dette gjaldt alle krigene med unntak av andre verdenskrig.

 • 1 og 2 verdenskrig
 • Koreakrigen
 • Vietnam krigen
 • Den kalde krigen
 • Irak krigen

Etter hvert som de soldatene som overlevde vendte hjem, så man raskt et stort antall som falt utenfor samfunnet. De fant ofte ikke et sted å høre til som arbeid, fellesskap og forståelse for hva de hadde opplevd.

Med forbauselse ble mange gjenstand for kritikk fra store deler av samfunnet. Krigene var blitt til en politisk kamp i hjemlandet og naturligvis ble de som kjempet stemplet som en del av det politiske systemet som sto bak krigene.

Soldater med traumer

En soldat som har levd under umenneskelig press i lange tider om gangen, vil med stor sannsynlighet plages med traumer i etterkant. I enkeltes tilfeller så levde de med frykt for eget liv hver eneste dag og så kamerater bli drept daglig.

Soldater med traumer

Psyken går i en overlevelsesmodus og påkjenningene trer ikke frem før faren er over. Dette blir da når soldatene kommer hjem og ikke lenger lever under konstant press.

PTSD ble presentert aller først i USA. Det er her man etter hvert så massene med soldater som kom hjem med traumer. Samfunnet i USA er nok også et av de dårligste i den vestlige verden til å håndtere dette problemet. Uten et velutviklet statlig helsevesen var det ingen steder for de som trengte hjelp å henvende seg. Dette gjaldt også pårørende.

Familiene til veteraner fikk lide når familiemedlemmet med store psykiske plager kom hjem og skulle fungere i hverdagen uten tilstrekkelig hjelp. Å leve med en person som har sterke traumer er nesten umulig hvis man ikke får hjelp.

Veteranene med PTSD ble ekskludert i samfunnet

De som kom hjem fra krigene uten synlige fysiske skader ble oppfattet som friske og individer som kunne ta fatt i sine gamle liv uten hjelp.

Mange levde med dype traumer og klarte ikke å koble av den måte de hadde levd på og assimilere seg inn i en vanlig hverdag. Å ikke bare overleve fra dag til dag og ta imot ordre, men gå ut å få seg et yrke og en jobb ble umulig for mange.

Det var ikke noe nettverk som fanget dem opp og veiledet dem og familiene når de landet i hjemlandet.

Ting man så som gikk igjen hos mange veteraner var:

 • Rus og alkoholmisbruk
 • Arbeidsledighet og hjemløshet
 • Vold mot seg selv, familiemedlemmer og andre
 • Manglende tilhørighetsfølelse og selvfølelse

Andre enn soldater med PTSD

Etter hvert så kunne helsepersonell trekke konklusjonen at andre personer også hadde lignende symptomer og led av PTSD. Man så barn og voksne som hadde opplevd traumer og som viste lik adferd som veteranene.

Traumer hos barn

Dette gjaldt spesielt de som hadde levd med gjentatte misbruk over lengre tid. Dette kan for eksempel være:

 • Barn og familiemedlemmer som opplever vold og seksuelle overgrep over lengre tid.
 • Gjentatt mobbing og trakassering

Kriterier for PTSD

Det som er av symptomer som regnes for kriterier til å lide av PTSD, oppfylles av de fleste som lever med traumer. Dette er personer som beskrevet tidligere, som har opplevd en hendelse eller situasjon som er særdeles skremmende.

Disse personene unngår alt av situasjoner som kan være en påminner om det som er årsaken til de traumer de har opplevd. Ofte så gjenopplever de hendelsen i drømmer og mareritt. Mange får også en gjenopplevelse i våken tilstand.

Personer med PTSD lever ofte i en konstant forhøyet alarmberedskap. De føler ufrivillig at de må være vaktsomme til enhver tid. Andre kan ofte oppleve dem som ekstremt skvetne og nervøse. I tillegg er søvnløshet veldig vanlig og mangel på søvn trigger veldig mye annet og gjør dem både fysisk og psykisk mye verre.

De oppfattes som unnvikende, lukkede og mistenksomme, når alt de egentlig føler og gjør er å beskytte seg selv. Dette er en tilstand som krever tålmodighet og behandling i form av terapi og ofte medikamenter.

Kilde: https://www.iopt.no/boker/traumer-frykt-og-kjaerlighet/